kristus

Målerikonservering SKALK

SKALK arbetar med konservering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och föremål.

Konserverings uppdrag

 • Arkitekturbundet måleri på alla material.
 • Träkonservering av insektsangripet material.
 • Komplexa föremål som t.ex votivskepp.

Andra uppdrag

 • Klimatmätning med utvärdering och åtgärdsförslag.
 • Färgundersökning med utvärdering.
 • Beskrivning av skador och vårdbehov med fotodokumentation.
 • Stöldsäkring
 • Renoveringsuppdrag av målerier, puts och föremål som man av olika anledningar inte åtgärdar genom konservering.
 • Träsnideri och skulptering i trä, lera och gips.
 • Rengöring av de flesta material.
 • Reparationer av byggnadsdelar.

Ytterligare information om företaget och referenser :