Målerikonservering SKALK

Om företaget SKALK och Hans Nilsson

Målerikonservator 1986-89 på Göteborgs Universitet
(examen i form av uppsats först 2011)

Mitt första konserverings jobb var i Gatenhjelmska huset 1989 i Göteborg. Efter utbildningen arbetade jag först med traditionell Halländsk byggnadsteknik tillsammans med Sten Nilsson. Därefter var jag anställd på Bohusläns museum i Uddevalla och sedan på Halmstads museum innan jag på heltid startade Målerikonservering SKALK.

Hans Nilsson Hans Nilsson 2003 ?

Målerikonservering i Morups kyrka våren 2008

Under våren 2008 utförde Målerikonservering SKALK konservering av inventarierna i Morups Kyrka. Kyrkans verksamhet med gudstjänster, begravningar och skolavslutningar pågick samtidigt med konserveringen. Detta gick bra tack vare ett bra samarbete med ansvariga i Morups församling. Byggnads ställningar användes en stor del av tiden och dessa avlägsnades en eller flera gånger i veckan tillsammans med övrigt material. Denna gång innebar det extra arbetet inga fördyringar. I konserveringen ingick altaruppsats, predikstol, orgelfasad, läktarbarriär, prästlängdstavla, nummertavlor, krucifix, en gipsrelief och en målning på duk.
Detta var första gången jag arbetat på detta sätt och använder numera det vid alla uppdrag. Jag upplever det som en fördel för beställare, och det går bra att kontakta mig för referenser.

Arbetsätt för Målerikonservering SKALK

Jag har ofta arbetat ensam, men också med inhyrda medarbetare. Konserverings uppdrag har förekommit i olika miljöer, allt från stökiga byggrenoveringar till rena och stillsamma kyrkorum. Jag är angelägen om samförstånd med uppdragsgivare och har alltid haft bra relationer till dem. Övernattning på annan ort har hittills löst sig genom boende i församlingshem och liknande. Rapport för konservering är klar samtidigt med det övriga arbetet. Jag utför ett kvalificerat och noggrant jobb, men utan onödigt tidsödande arbetsmetoder.

Kunskaper och utbildning

Min erfarenhet och kunskap sträcker sig över flera dicipliner och hantverk och detta ger mig fördelar då jag väljer arbetsmetod. En annan fördel är att jag inte är beroende av andra företag. Förutom konservatorsutbildning har jag har utbildning inom konst, konstvetenskap och hantverk samt är ingenjör inom området datorsystemteknik.

Jag har en Entrepenadförsäkring hos Länsförsäkringar. Nedanför finns länkar till den.