kristus Kristus

Målerikonservering SKALK referenser

SKALK arbetar med konservering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Konserverings uppdrag

Nedanför finns en lista på de flesta uppdrag SKALK har ansvarat för. I några fall har jag hyrt in andra konservatorer och i vissa fall har jag samarbetat med målare och byggnadsarbetare

Målerikonservering SKALK har arbetat med måleri på de flesta typer av material. Jag har även lagat eller konserverat föremål av sten och trä. Andra intressanta arbeten jag utfört är måleriarbeten som krävt tillverkning av limfärg eller oljefärg, klimatmäting, färgarkeologisk undersökning, votivskepp och rekonstruktion.

Orter

Geografiskt sätt har jag till största delen arbetat i Halland och Småland, samt något i Skåne och Västergötland. Inom dessa landskap blir avstånden rimliga då man kan välja att stanna eller köra hem över natten.

Kostnader

Ni kommer att bli nöjda med ett kostnadsförslag från mig, rakt och enkelt utan dolda kostnader.

Utförande av uppdrag

Kvaliteten på arbetet är min högsta prioritet och jag utför mitt arbete utan att störa verksamheten i kyrkan.  I de allra flesta fall kan allt fortgå som vanligt.
Kontakta mig för personliga referenser

Referenser uppdrag
Abild Kyrka Åtgärdsprogram och konservering av altaruppsats, predikstol,altartavla, votivskepp, orgelfasad,bänkinredning, läktarbarriär och bemålat tak. Ombyggnad och måleri av altare
Asige Kyrka Åtgärdsprogram och konservering av pieta, ståndur och dopfunt. Renovering av bänkinredning mm, måleri
Borgen i Hällerup Färgundersökning och konservering av dekorationsmålerier på olika material
Båstad, Mariakyrkan Åtgärdsprogram och konservering av kalkmålning på väggar, tak samt flertalet inventaier
Degeberga-Everöds församling Nymålning och textning / komplettering av Serius Pastorum för Everöd och Lyngsjö kyrkor
Enslövs kyrka Nytillverkning av series pastorum, åtgärdsprogram Enslöv och Skavböke
Gatenhjelmska Huset i Göteborg Färgundersökning, konservering av bemålade tapeter och renoveringsmåleri
Gunnarssons Axtorp Klimatmätning och skaderapport med utvärdering och åtgärdsförslag.
Gunnebo Slott Klimatmätning och skaderapport med utvärdering och åtgärdsförslag
Gärdslösa Kyrka Öland Konservering av starkt insektsangripna nummertavlor, delvis rekonstruktion
Fagerreds Kyrka Åtgärdsprogram och konservering av äldre och ny altaruppsats, predikstol, och stendopfunt
Farhults Kyrka Konservering av altaruppsats, oljemålning och litet altarkrucifix
Femsjö Kyrka Konservering av predikstol
Fjärås kyrka Konservering av altaruppsats, predikstol, altartavla (duk), förgyllda föremål, halvrelief i gips mm.
Halmstads Rådhus Skaderapport med åtgärdsförslag för relief i sessionsalen
Hamngatan 35 Halmstad Konservering av dekormåleri på puts och ommålning av entredörrar
Hjärnarps Kyrka Åtgärdsprogram och konservering av altarvägg i freskoteknik, altaromfattning och altare (mur/puts)
Holms Kyrka Konservering av gammal altartavla av trä och en oljemålning på pannå
Hotell Kattegatt torekov Konservering av väggmålerier på puts
Hyltebruks kyrkaKonservering av bonadsmålning
Jonstorps Kyrka konservering av altaruppsats, predikstol, orgelfasad och kyrkbänkar
Jälluntofta Kyrka Konservering av altaruppsats och predikstol
Kalvs Kyrka Åtgärdsprogram och konservering av Kalvariegrupp, krucifix, altartavlor och skulpturer
Kvidinge kyrka Konservering av alla inventarier och bänkinredning, rengöring kalkmålning på tak och väggar, rekonstruktion måleri i sakristia, vapenhus, korsarm och fönsternischer
Landyryds Kyrka Konservering av förgylld väggklocka
Laurentii Kyrka Konservering av bemålat tak och kalkmålerier på väggar, åtgärdat skador på inredning
Ljungby Kyrka, Halland Konservering av epitafier och förgyllt kors, julkrubba med figurer i papier mache, altaruppsats, orgelfasad, dörrpartier och pelare.
Ljungby församlingshem, Småland Konservering fresk målad av Sven Ljungberg 1960
Långaryds Kyrka Konservering av altaruppsats och predikstol
Långås gård Rapportering över husets skick och problematik vid ombyggnad.
Missionshuset i Laholm Renovering av en altarvägg på puts med dekorationsmåleri
Morups Kyrka Konservering av alla inventarier, lagning och målning av underdel predikstol
Munka Ljungby kyrkaKonservering av sakristians valv med kalkmålerier samt bänkinredningen i kyrkorummet
Nösslinge kyrka Konservering av altaruppsats och bemålat trätak
Okome kyrka Konservering av läktarbarriär
Parkskolan i Laholm Fondmålning i aulan frilades och konserverades. Tempera på puts.
Rydöbruk missionshus Klimatmätning och skaderapport
Röda kvarn Halmstad Rådgivande i färg och putsfrågor
Skottorps Slott Stort arbete med konservering av röda salongen, målerirenovering, klimatmätning mm.
Slöinge Kyrka Åtgärdsprogram och konservering av målning vid sidoaltare, omförgyllning klot på ljudtak
Spannarps kyrka Konservering av predikstol och altaruppsats
Spånghultet i Jälluntofta Konservering av lerspis, spänt papptak och tapeter. Skaderappport.
Skummeslövs Kyrka Färg och materialundersökning inför behandling med insektsgift
Skrea kyrka Reparation av bänkar, målning och textning av alla namn på series pastorum
Slöinge kyrka Konservering av tavla, undersökning av altartavla och omförgyllning av krönklot
Skällinge Kyrka Konservering av predikstol och altaruppsats
Stafsinge kyrka Åtgärdsprogram och konservering av inventarier, tak och ommålning väggar. Friläggning avdekor på korets kupoltak
Starby kyrka Åtgärdsprogram
Steninge Kyrka Färgundersökning med utvärdering
Susedalens församling Åtgärdsprogram Asige, Abild, Slöinge och Årstads kyrka
Svartrå Kyrka Stöldsäkring av medeltida skulptur
Södra Unnaryd Kyrka Konservering alla inventarier, undersökning inför behandling med insektsgift
Teatersalongen i Laholm Omfattande undersökning av färgskikt och historik, med utvärdering.
Torstorp vid Grimeton Skaderapport med åtgärdsförslag
Vapnö Slott Stort arbete med konservering, målerirenovering, klimatmätning mm.
Veddige Kyrka Konservering av altaruppsats, krucifix, basunängel och ett förgyllt kors
Vikens Kyrka Konservering av två votivskepp, några minnestavlor, ljuskrona av trä och en skolstock
Vinbergs Kyrka Konservering av predikstol, epitafier, ståndur, läktarbarriärer och bonadsmålning, åtgärdat skador på inredning
Vittsjö kyrka Åtgärdsprogram och konservering av bänkinredning, predikstol, altaruppsats, läktarbarriärer och altarring
Väsby Kyrka Konservering av ett votivskepp, dopfunt av trä, en kista och några tavelramar
Årstad Kyrka Åtgärdsprogram och konservering av altarring, predikstol, orgelfasad, läktarbarriärer, nummertavlor, dopfunt, basunängel, epitafier samt bättringsmåleri på inredning
Örsås KyrkaKonservering av predikstol, altaruppsats med altartavla, altarring, läktarbarriär, nummertavlor, tavla mm samt rengöring av brädtak
Östra Karups KyrkaÅtgärdsprogram och konservering av alla inventarier och kalkmålerier samt rengöring av väggar och tak. Ommålning av större delen väggar och tak